Za ravnotežje premalo skrbimo

V vsakdanjem življenju se skoraj ne srečujemo z ravnotežjem oz. lovljenjem ravnotežja. Celo izogibamo se položajem, ko bi se morali potruditi in loviti ravnotežje, npr. hoditi po hlodu, robniku, itd. Izjema je, če se namenoma lotimo določenih športov, ki ravnotežje zajemajo. To so hoja po vrvi, drsanje, yoga, kickboks, karate. Tudi športov je bolj malo, s katerimi povečujemo sposobnost ravnotežja. Možno pa je trenirati oz. izboljšati ravnotežje s pomočjo vaj za ravnotežje.

Ravnotežje je zelo odvisno od starosti vadečega ter od stopnje koncentracije ali meditacije, kot včasih pravim na vadbi. Starejši izvajajo vaje težje in z več truda. Pri vajah za ravnotežje se čas ustavi, ni hitenja, poudarek je na tehniki in statični moči. Najbolj važna pa je umirjenost, dihanje in koncentracija vadečega. S časom lahko izboljšate ravnotežje, toda morate biti umirjeni in ne smete misliti na nič drugega, kot samo na pravilno izvedbo naloge – prava osredotočenost.

Primeri vaj za urjenje ravnotežja, statične moči in koordinacije. Vaje izvajajte počasi. Vsako vajo ponovite 15krat. Lastovko zadržite kolikor časa gre.

  1. vaja: Lastovka (slika 1).

Ravnotez slika12. vaja: Kris-kros (slika 2). Osnovni položaj je izpadni korak, roke odročene (slika2a).

Ravnotez slika 2a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sledi odriv na gor in menjava nog ter pristanek v ponoven izpadni korak (slika 2b). Pri odrivu si lahko pomagate z zamahom rok: gor-dol (slika 2b).

Ravnotez slika 2b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. vaja: Na eni nogi: dvig na prste, predklon in kick. Osnovnipoložaj je stoja na eni nogi, sledi dvig na prste stojne noge (slika 3a),

Ravnotez slika 3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

predklon (slika 3b) in brc nazaj (slika 3c).

Ravnotez slika 3b

Ravnotez slika 3c

Ravnotez slika 4a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. vaja: Na eni nogi: osnovni položaj (slika 4a), dvig na prste (slika 4b),

Ravnotez slika 4b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dotik tal z roko (slika 4c).

Ravnotez slika 4c