Geni in telesna teža

Geni in TT

Vsekakor je res, da imajo geni vpliv na telesno težo. Študije kažejo, da lahko 40 do 70 % razlik v maščobni masi posameznikov pripišemo genetiki, pomemben vpliv pa lahko pripišemo okolju posameznika.

Zavedati se morate, da geni, ki vplivajo na telesno težo, razen v zelo redkih primerih, direktno ne povzročajo debelosti. Genetska zasnova vpliva na dovzetnost posameznika za pridobivanje/izgubljanje na telesni teži ter je odvisna od okolja (ali je kaloričen vnos prekomeren ali premajhen) v katerem posameznik živi. Torej, če starši silijo otroka s hrano ter mu dajejo večinoma sladko in predelano hrano na mizo, potem je velika verjetnost,  da se bo otrok poredil in geni za telesno težo bodo k temu še dodatno pripomogli.

V zadnjih desetih letih je znanost pri proučevanju vloge genov na telesno težo zelo napredovala. Trenutne raziskave kažejo, da le z redkimi izjemami, kjer pride do mutacije posameznega gena, ki se odraža v morbidni debelosti, obstaja veliko število genov (okoli več sto), ki vplivajo na občutljivost za prekomerno telesno težo. Prav tako različni geni vplivajo drug na drugega z nadaljnjim vplivom na občutljivost za prekomerno telesno težo.

Ugotovljeno je, da okolje, ki mu je fetus izpostavljen med nosečnostjo, vpliva na njegovo telesno težo kasneje v življenju. Številne raziskave so pokazale direktno povezavo med visoko ali nizko telesno težo ob porodu in večjo verjetnost za prekomerno telesno težo ali debelost v prihajajočem življenju.

Da je vse še malo bolj komplicirano, so znanstveniki ugotovili, da vloga genov presega tisto težo, ki jo odčitamo na tehtnici. Geni imajo namreč vpliv tudi na vedenjske značilnosti, povezane s telesno težo posameznika. Preference v prehrani, prehranjevalni vzorci in gibalne navade delno določajo tudi geni.

Po eni strani geni določajo dovzetnost za prekomerno telesno težo, po drugi strani pa se je izkazalo, da nimajo vloge pri nihanju telesne teže ali pri tipični porasti telesne teže, ki se pojavi v srednjih letih odraslosti.

Kar nam je namenila narava, ni nujno da je naša usoda. Geni ne morejo priti do izraza, če ne zaživijo v okolju, ki jih podpira. Podobno je pri talentih. Geni nam lahko nudijo npr. potencial, da postanemo vrhunski skakalec v višino, toda če živimo v okolju, kjer ta naš talent ne more priti do izraza, nam talent in geni nič ne koristijo. Zato ne imejte več izgovora, da so geni krivi za vse :)

Prispevek je objavljen tudi na Moia in.